О Школи

Школа у Касиндолу је почела са радом школске 1898/1899. године. Направљена од чврстог материјала, постоји и данас, иако је према потребама два пута дограђена и реновирана. Тако се у Касиндолу, више од једног вијека врши образовање дјеце. Од њеног почетка па до данас, школа је прошла кроз многе реформе у образовању. У три рата који су се десили у 20. вијеку, школа није трпила већа оштећења.

Послије Другог свјетског рата, четверогодишња основна школа постала је декларативна обавеза али не и Нижа реална гимназија. Тако је тек неколико дјечака и дјевојчица са нашег школског подручја, завршило Малу матуру и даље Учитељску и Музичку школу. Они који су се родили 1945. године, опет малобројни, стигли су до факултета.

Пред крај 50-тих година, основна школа је била четвероразредна. Даље школовање ученици су могли наставити у Вишој реалној гимназији, а након тога се уписати на факултет са претходно положеном Великом матуром, односно уписати се у неку средњу стручну школу или сродан факултет.

Реформа образовања извршена је и 1959. године, па је основна школа постала недјељива и јединствена у осмогодишњем трајању и обавезна за сву дјецу. Тада су могли наставити школовање у било којој средњој школи, послије које су могли уписати факултет.

Једно вријеме је школа, због мањег броја дјеце (сваки разред је имао по једно одјељење), била подручна и у саставу школа „Душан Пајић Дашић“ у Которцу и „Бранко Радичевић“ на Илиџи у Сарајеву.

У посљедњем рату, настава се није изводила од маја 1992. до априла 1993. године. Та школска година није пропала, јер су од априла организована инструктивна предавања, послије чега су се испити полагали пред комисијом. Онда се од септембра 1993. године почела одржавати редовна настава, у краћим прекидима због ратних дејстава и траје све до данас.

Наша школа се прије звала Основна школа „Касиндо“. Министарство образовања, науке и културе донијело је одлуку  да се име школе може промијенити име у Основна школа „Јован Дучић“ Касиндо. То је ступило на снагу 31.10.1996. године, а послије тога је уврштена у мрежу школа, јер испуњава законом прописане услове. Након тога Министарство просвјете нас је уврстило међу шест школа експерименталног типа.

Јован Дучић

Јован Дучић (Требиње, 15. фебруар 1874 — Гери, Индијана, САД, 7. април 1943) је био српски и југословенски писац, песник и дипломата. Један је од најзначајнијих песника српског модернизма и најзначајнији лиричар. Био је и један од оснивача Народне одбране, националне невладине организације у Краљевини Србији.

Касиндо

Мјесто Касиндо (560 m надморске висине), лежи на јужном дијелу Сарајевског поља, у долини Касиндолске ријеке, 9 km западно од Сарајева. У Касиндолу је болница за плућну туберкулозу отворена у радничком опоравилишту Среске болничке благајне у Сарајеву, основано  1922. године.