Поправни испити

-Распоред полагања поправних испита у школској 2018/19 години ће се обавити по сљедећем распореду:

-Енглески језик 26.08.2019 у 9.00 сати и 27.08.2019 у 11.00 сати

-Математика 27.08.2019 у 9.00 сати и 29.08.2019 9.00сати