Упис у први разред

-Позивају се родитељи дјеце која у септембру полазе у први разред основне школе,а припадају уписном подручју ЈУ Основна школа ,,Јован Дучић“ Касиндо,да у периоду од 03.02. до 14.02.2020.године дођу у школу ради евиденције и уписа њиховог дјетета. У први разред основне школе уписују се дјеца која закључно са 31.08. текуће године навршавају 6 година. На захтјев родитеља,у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година,уколико комисија за упис дјеце у први разред процјени да је дијете спремно за полазак у школу. У први разред се уписује и дијете старије од шест година које због болести, или других разлога није било уписано у школу. Родитељи су дужни да при евиденцији дјеце у први разред приложе извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту. Уколико је дијете похађало прешколску установу, приликом уписа родитељ даје на увид Књигу за праћење развоја и учења дјетета. Родитељи дјеце која су већ евидентирана за похађање предшколског програма у нашој школи не требају долазити ради поновне евиденције.